Husfruens nøkkelknippe 2016

Fra gammelt av har Husfruens Nøkkelknippe blitt beskrevet som noe som representerte kraft og myndighet. Fra Vikingtiden beskrives Husfruen som den som styrte gården mens mennene var ute og kriget.

Det var Husfruen som hadde oversikt over alt på gården, det var husfruen som hadde tilgang til de «goder» som til enhver tid befant seg på gården. Det var Husfruen som kunne hente og delte ut av gårdens overskudd da det var behov for dette. Det store nøkkelknippe som Husfruen til enhver tid bar på, signaliserte også rang og verdighet, at hun var i den rette posisjon og hennes autoritet.

Sammenlignet med dagens samfunn blir Husfruens Nøkkelknippe et symbol på de forretninger som tar vare på sine varer, som har oversikt i forretningene og som tar seg tid til å påpeke at noen stjeler eller tar deres varer uten å gjøre opp for seg.

Juryen som deler ut Husfruens nøkkelknippe består av Jan Fredrik Larsen/handelstandsforeningen, Jon Balcon/Varner-gruppen og Petter Høgli/politiet.

Princess

I «hovedklassen» falt juryen ned på 2 vel kvalifiserte kandidater. Begge kandidatene hadde flere felles trekk, de jobber etter retningslinjer som anbefales innen butikk- og forretningsverden. De er begge nøye, de ivaretar kundene og har gode rutiner for og med sine ansatte. Begge kandidater har også kontroll med sine varer og varelagre.

Det utslagsgivende ble resultatet etter Våkn Opp!-øvelsen som ble gjennomført i regi av Handelsstanden høsten 2016. Vekterne som testet forretningen på Handelsstedet Bærums Verk klarte ikke å gjennomføre sine oppgaver – nemlig å stjele. Vekterne følte seg observert og «sett» i forretningen, og unnlot derfor tyveri. For oss som ser dette utenfra, dokumenterer at det å «være på», kundeorientert, serviceinnstilt er en god rød tråd å følge.

Prisen ble utdelt til Princess av Bærums ordfører Lisbeth Hammer.

Sporveien T-banen / Trygghetsseksjonen

Sporveien T-banen, har en viktig samferdselsmessig rolle ved drift av T-banenettet i Oslo og Bærum, Østeråsbanen og Kolsåsbanen.

Som andre offentlige aktører har Sporveien T-banen vært plaget med skadeverk på sine vogner og utstyr, utført ved tagging. Sporveien T-banen har innført en absolutt «0-tolleranse», og rutiner for å ta vognsett påført tagging umiddelbart ut av drift. De har videre utarbeidet gode rutiner for anmeldelse med dokumentasjon og erstatningskrav av denne type forhold.

Sporveien T-banen har gått til anskaffelse av et datasystem som registrerer all informasjon rundt de respektive anmeldelser. Datasystemet kan videre generere rapporter om hvor og når de respektive signaturer har blitt benyttet, noe som er til stor hjelp ved etterforsking av denne type kriminalitet. Ved å benytte systemet proaktivt, kan systemet gi opplysninger om når- og hvor politiet bør patruljere for å avdekke og pågripe gjerningsmenn.

Våren 2016 samarbeidet Sporveien T-banen mannskap på Bærum politistasjon for å avdekke og pågripe, og etter få uker ble det pågripelse på «ferske spor» etter en hendelse på Østeråsbanen.
Etterforsking førte til ytterligere pågripelser. Sporveien T-banen sin dokumentasjon og systematisering fra tidligere anmeldte forhold danner ryggraden i den omfattende straffesaken.
Sporveien T-banen har fremsatt erstatningskrav for i overkant av 1,1 mill kr. Gjennomsnittskravet er dokumentert til ca kr 4500.-. Ca 250 individuelle saker.

Sakene er foreløpig ikke oversendt rettsapparatet for behandling, det er viktig å presisere at ingen er foreløpig dømt i saken.

De umiddelbare konsekvenser / respons fra miljøet kan vi si noe om. Det er at antall anmeldte taggerforhold på aktuell banestrekning har stupt til «ingen»!

Prisen ble utdelt til Sporveien T-banen av Oslos ordfører Marianne Borgen.

Hederspris

For første gang utdeles til Husfruens Hederspris. Husfruens Hederspris finnes det ikke statutter for.

Hedersprisvinneren for 2016 har drevet et utrettelig kriminalitetsforebyggende arbeid gjennom flere tiår. Dette har han gjort uten tanke for egen vinning men med et ønske og drivkraft om at kriminalitet må forebygges.

Hedersprisvinneren var tidlig ute med tverrfaglig samarbeid, involverte handelsstanden, gårdeiere, vekterselskap, politi og de det måtte være relevant å samarbeide med. Dette var lenge før vi hadde formelle plattformer som Politiråd, familievoldskoordinator, ungdomsteam, radikaliseringskontakt mm.

Hedersprisvinneren har en evne til å «bringe ting til torgs», og sette saker på agendaen. Gjerne betente saker, saker ingen andre «vil ta i» og saker som ikke nødvendigvis er politisk korrekte. Hedersprisvinneren har en gjennomføringsevne som ikke er sann. Hedersprisvinneren benytter både det offentlige rom, personlig kontaktnett og sin innflytelse i handelsnæringen til å fremføre og gjennomføre sitt budskap.

Hedersprisvinneren er kjent for sitt utrolige engasjement, pågangsmot og viljestyrke. Et «nei» er sjelden et «nei». Rent billedlig kan hedersprisvinneren sammenlignes med å kaste en superball, den spretter alltid tilbake, gjerne flere ganger og nesten like høyt før den endelig lander. Hedersprisvinneren har også en evne til å sende mail med ymse innhold. Da sier det ofte «pling» i innboksen, og nesten umiddelbart begynner det å vibrere i telefonen. Hedersprisvinnerens vanligste spørsmål er da: «Har du lest mailen min»?

Hedersprisvinneren får Husfruens Hederspris for sin innsats over mange år i det kriminalitetsforebyggende arbeid, sitt utrolige engasjement og pågangsmot. Alt uten egen vinning og med et ønske og drivkraft om at kriminalitet må forebygges.

Husfruens Hederspris for 2016 tildeles Jan Fredrik Larsen for lang og tro innsats i det kriminalitetsforebyggende arbeid!

Prisen ble utdelt til Jan Fredrik Larsen av Askers ordfører Lene Conradi.

 

Les mer om Husfruens nøkkelknippe og Våkn Opp!