Angående rushtidsbom Bekkestua

ABHSF arbeider for å bedre rammevilkårene for god handel i de etablerte sentrene i Asker og Bærum.  Foreningen ivaretar spesielt medlemmenes interesser knyttet til offentlige og private planer og vedtak som reguleres av plan- og bygningslovgivningen. Vårt innspill er knyttet til detaljregulering av Bekkestua Nord hvor det vurderes rushtidsbom. Det er av stor viktighet at slike tiltak ikke forringer sentrumsutviklingen. Handelen bygger staden.

Handelen er i overskuelig fremtid avhengig av biltrafikk for å leve, og sentrum må bygges slik at både myke trafikanter og biler kan fungere sammen for å få et aktivt sentrumsliv.

Hvis det må innføres rushtidsbom, må dette være et tiltak for å stoppe unødvendig gjennomkjøringstrafikk og være et midlertidig tiltak til ny tverrforbindelse til E18 er etablert. En bom må ikke hindre mobilitet på nærhandel eller bli en permanent løsning. Dersom det er helt nødvendig å innføre rushtidsbom, bør denne begrenses til 7-9 og plasseres ved rundkjøringen på Nadderud og ikke midt i sentrum . Alternativ 1 er således å foretrekke.