Veikart for grønn handel 2050

Vi har i dag vært med på et seminar i Asker kommune om «Grønn konkurransekraft». Det ble sagt mye der om mulige tiltak som ikke bare er så lett for handelsbedriftene å implementere i sin daglige salgsvirksomhet.

En av de store sakene som vi arbeider med for våre medlemmer, er biltilgjengelighet til sentrum og rikelig med parkeringsplasser slik at det skal bli lett for kundene våre å handle og ellers komme til og bruke de enkelte sentrummene i Asker og Bærum. Da blir sentrum levende og et trivelig sted å være og økonomisk bærekraftig. Det som vi her arbeider for, ble ikke akkurat definert som «klimariktig/miljøriktig» politikk i dette forumet. Gode sosiale møteplasser hvor parkeringsplassene og åpne gater for alle realiserer «shared space», er en positiv ressurs i vårt arbeid for forretningenes interesser. Men alle vil ikke umiddelbart innrømme det. Likevel, jeg merket meg også at svært mange av de tilstedværende på Grønn konkuransekraft-seminaret hadde forståelse for at bilen i dagens situasjon er en nødvendig «medspiller» når det blant annet skal handles.

Seminaret omfattet også en interessant gjennomgang av miljøriktige biler som går på strøm, hydrogen og «blandingsdrivstoff» (strøm, hydrogen, bensin/diesel). Forskings- og utviklingsarbeidet har kommet langt her. Raskere enn vi aner, tar den nye miljøriktige teknologien over for biler med tradisjonelt drivstoff. Det er bra for oss!

Under hovedforedraget ble det referert til et hefte med spesialkunnskap rettet til oss, forretningene, handelen. Det heftet sendes herved over til dere til fordypning. God lesning!

Last ned: Veikart for grønn handel 2050