Husfruens nøkkelknippe 2015

Fra gammelt av har Husfruens Nøkkelknippe blitt beskrevet som noe som representerte kraft og myndighet. Fra Vikingtiden beskrives Husfruen som den som styrte gården mens mennene var ute og kriget.

Det var Husfruen som hadde oversikt over alt på gården, det var husfruen som hadde tilgang til de «goder» som til enhver tid befant seg på gården. Det var Husfruen som kunne hente og delte ut av gårdens overskudd da det var behov for dette.

Det store nøkkelknippe som Husfruen til enhver tid bar på, signaliserte også rang og verdighet, at hun var i den rette posisjon og hennes autoritet.

Sammenlignet med dagens samfunn blir Husfruens Nøkkelknippe et symbol på de forretninger som tar vare på sine varer, som har oversikt i forretningene og som tar seg tid til å påpeke at noen stjeler eller tar deres varer uten å gjøre opp for seg.

I Norge regner bransjen at det stjeles for ca 500 -600 mill kr pr år. 500-600 mill kr er for de fleste av oss et svimlende beløp. Tallene er i tillegg et «forsiktig anslag», og det er grunn til å tro at mørketallene er store.

Årets kandidater

Årets kandidater er utpekt etter informasjonsinnhenting fra Handelstandsforeningens styre, politiet og vekterselskapene som opererer i våre kommuner.

Juryen som deler ut Husfruens nøkkelknippe består av Jan Fredrik Larsen/handelstandsforeningen, Jon Balcon/Warner-gruppen og Petter Høgli/politiet.

For kalenderåret 2015, har vi 2 vinnere som representerer forskjellige «ender» av handelsnæringen. Årets kandidater har blitt vurdert av en samlet jury. Begge de foreslåtte kandidater vurderes som godt skikket.

Den ene er en selvstendig forretning uten kjedetilknytning. Den andre er en senterleder, styremedlem og butikkeier.

Caoz

caoz-asker-sentrum-butikk-image-medium-motei-20160105110444Caoz er en damebutikk som ligger i Bankveien, på gateplan. Butikken er i privat eie, uten kjedetilknytning eller annen administrativ / økonomisk støtte.

Innehaver og de ansatte har blitt mye flinkere til å avdekke, og anmelde mindre tyveri fra butikk. I tillegg er de interessert i å få forhold oppklart. Butikken har video, og de ansatte har lært å bruke overvåkingsanlegget. Dette gjør at butikken leverer gode bilder sammen med anmeldelsene, noe som er svært viktig for oppklaring og iretteføring av denne type saker for politi og påtalemyndighet. Innehaver og de ansatte er i tillegg svært ivrige.

Vivi Olstad

Vivi OlstadVivi Olstad er butikkinnehaver og senterleder på Østerås Kjøpesenter. Olstad har gjennom hele perioden med Våkn Opp!- kampanjen vært en pådriver, og vist iver til å gjennomføre og realisere Våkn Opp! Konseptet på Østerås kjøpesenter.

Som senterleder sitter hun mellom kjøpmennene på; og eier av senteret. Hun har med sin bakgrunn og kunnskap, klart å skape forståelse oppover i organisasjonen, samtidig som hun har arbeidet aktivt mot forretningene og klart å skape entusiasme blant disse.

Hun har videre vært en aktiv pådriver ovenfor politi- og påtalemyndighet med å følge opp enkeltsaker og «drive» disse gjennom systemet.


Les også Budstikkas dekning av saken: Klesbutikken Caoz ble overrasket av politi og ordførere.

Ønsker du at din butikk skal vinne? Les mer om Husfruens nøkkelknippe i Våkn opp!-manualen.