Europris må slutte å selge småvarer

Bærum kommune mener Europris Pluss i Grini Næringspark selger for mange små varer. Det er imot reglene.

Nå får Europris Pluss klar beskjed om å bringe dette i orden før nyttår.

Grini Næringspark er et område i Bærum der man egentlig kun har lov å selge store varer, såkalte arealkrevende produkter. Etter et vedtak i 2010 fikk imidlertid Europris Pluss lov å selge inntil ti prosent med detaljvarer/småvarer. Det er varer som for eksempel sjokolade, shampoo, og svamper.

Les artikkelen hos Budstikka

Som en ordinær butikk

Nå mener Bærum kommune det selges for mange småvarer i butikken.

Bygningssjef Hanne Høybach viser til at det ble gjort en befaring 24. april 2013.

Hun skriver at ved befaringen «observerte man at store deler av forretningslokalet inneholder ikke-arealkrevende salgsvarer, så som blant annet pappkrus, kaffeposer, juice, sko, tørkeruller, svamper, sjokolader og klær».

Og hun fortsetter: «etter det vi kjenner til, omsetter forretningen fortsatt ikke-arealkrevende varer i samme omfang som i 2013. Og fortsetter i brevet: «Forretningen fremstår mer som en ordinær dagligvareforretning, enn en forretning for arealkrevende handelsvirksomhet».

Stoppes ikke dette, skriver Høybach at Bærum vil følge dette opp som en ulovlighet, og kreve opphør av salget av slike varer i henhold til de reglene som gjelder.

Mener de har fulgt opp

– Kommunen mener det selges flere småvarer i et større omfang enn de mener ble avtalt, administrerende direktør Pål Wibe i Europris?

– Vi opplever at vi har etterlevd de kravene som ble stilt til oss, og som vi gikk gjennom på den felles befaringen. Men hvis det er uklarheter og misforståelser rundt dette, vil vi søke en direkte dialog med kommunen for å avklare fakta og tolkninger. Vi vil derfor ta direkte initiativ mot kommunen for å avklare saken på en konstruktiv måte, sier han.

FIKK GJENNOMSLAG: Handelstands-leder Jan-Fredrik Larsen er glad vedtak følges opp i praksis. Han har lenge vært opptatt av saken. (Foto: KARL BRAANAAS)

Handels-Larsen jubler

Jan-Fredrik Larsen i Handelstandsforeningen gleder seg over at Bærum kommune følger opp.
– Vi er opptatt av at lover og regler følges, og har helt siden Europris åpnet, påpekt at det selges for mange ikke-arealkrevende varer på stedet. Det er godt å se at kommunens administrasjon følger opp de regler som er fastsatt, mener han.

– Er det andre steder i Bærum det nå er aktuelt å følge opp dette – småvarer i forhold til plasskrevende, kommunaldirektør Arthur Wøhni?
– Grinisaken har sin bakgrunn i en klage på forholdene fra Asker og Bærum handelsstandsforening og derpå følgende behandling i planutvalget. Vi vil eventuelt se på andre saker i den grad slike saker kommer opp, sier Arthur Wøhni.

– Hva skjer dersom Europris ikke følger opp?
– Det ønsker jeg ikke å spekulere i nå, sier Wøhni.

Hvorvidt Bærums oppfølging i Europris-saken i Grini Næringspark får konsekvenser for Asker kommunes oppfølging i tilsvarende saker lyktes vi ikke å få svar på fredag.

Europris-saken

Europris Pluss åpnet i Grini Næringspark i desember 2010.
Lenge var det spørsmål om butikken i det hele tatt skulle få lov å etablere seg.
Problemstillingen er hva slags varer butikken skal kunne selge.
Arealene Europris holder til i er nå regulert til salg av plasskrevende varer.
I veilederen fra Regeringen.no er plasskrevende varer definert slik: Biler, motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og større byggevarer og salg fra planteskoler /hagesentre.
11. november 2010 vedtok plan- og miljøutvalget at «inntil ti prosent av varespekteret hos Europris Pluss kan være enklere produktutvalg av dagligvarer».

Kilde: Budstikka/kommunale sakspapirer

God vekst i butikken

Europris-butikken på Grini omsetter for 45 millioner kroner, eks moms årlig.

Den har hatt god vekst, ifølge Wibe.

Det er 15 arbeidsplasser på stedet.

– Vil arbeidsplasser kunne ryke dersom dere må ta bort mange detaljvarer?

– Det ønsker jeg ikke å spekulere i, sier Wibe.