Parkeringshuset i Rådhusparken – gratis parkering og avgiftspolitikk som sikrer forretninger og bylivet

Brev til Rådmannen i Bærum kommune

Utredning av hvordan gratis kundeparkering vil kunne ivaretas i parkeringshuset

Hvis det planlagte parkeringshuset også skal bli effektivt som parkeringshus for kundene til sentrumsforretningene, så er det helt nødvendig med et visst innslag av gratis parkering. Dette er ingen ”bombepåstand”. Det er dokumentert gjennom undersøkelser hvordan avgiftsparkering er avgjørende for kundebruken av parkeringshus og hvilken nytte forretningen kan ha av et parkeringshus. Helt nytt erfaringsmateriale om gratis kundeparkering kan om nødvendig legges frem.

Vi kan ikke se at det er utredet noe om hvordan gratis parkering tenkes gjennomført i det nye anlegget i Sandvika. Anlegget må selvsagt ha inntekter for å kunne etableres og drives. Men det som er viktig for oss, er at man på forhånd har et relativt sikkert bilde av hvilken avgiftspolitikk som det er mulig å gjennomføre for samtidig å være et godt parkeringshus for kundene.

Når kan avgiftsinnslaget komme? Er det etter 1 time eller er det etter1,5 timer?
Og hvilket avgiftsnivå ser kommunen for seg? Det samme som ute i gaten?

Dette er veldig vanskelige og viktige spørsmål. Men man kommer ikke utenom dem. Det kan virke som uansvarlig å utsette spørsmålene til anlegget er bygget.

Vi ber derfor kommunen snarest utrede fremtidig avgiftspolitikk. Alternativet til fastsatte obligatoriske vilkår for avgifter i forkant er at anbyderne må forplikte seg til et tilfredsstillende gratisopplegg i sine tilbud om drifting.

Avtaler om gratis bruk av parkeringsanlegget etter arbeidstid og i helgene.

Parkeringshus blir ofte stående helt eller delvis tomme utenfor en viss parkeringskjernetid. Utenfor den tiden kan det være dårlig forretning alt i alt å bruke ressurser på kontroll. I den politiske debatten har enkelte tatt til orde for at det skal være en redusert avgift eller ingen parkeringsavgift utenfor kjernetiden. Hensikten er å tilfredsstille behovet for gratis parkering som er nødvendig sett ut fra en bredere politisk betraktning og som fremmer og muliggjør for fritidsaktiviteter som bading, turgåing, restaurant- og kinobesøk etc. uten at man skal tilpasse seg et billettregime.

Vil kommunen som har anledning til å bestemme en begrenset og/eller differensiert avgiftstid både i private og offentlige parkeringsanlegg, sette slike vilkår her?

En del offentlige parkeringshus tar riktig nok full avgift hele døgnet, f. eks. på Aker Brygge. Men Sandvika er enda ikke der selv om Vårt Sandvika gjør iherdig innsats for å heve serverings- og underholdningsnivået hos de mange etablissementene i byen vår. En billig avgiftsordning vil kunne spille på lag med dette arbeidet.

Vi ønsker som sagt å få satt i gang en vurdering å avklaring av disse parkeringsspørsmålene i forkant av en eventuell byggestart. Det har stor betydning for kundetilstrømningen som kan påregnes og som er kjernegrunnlaget for forutsigbarhet til forretningsdrift, avgjørende for investeringsvilje og investeringssikkerhet. Det siste er to sider av samme sak.

Vi ser frem til Deres svar og bekreftelse på at disse viktige sakene for byen tas fatt i.
Vennlig hilsen Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening
Jan-Fredrik Larsen, styreleder/daglig leder