Når kommer dette til Norge?

Vi har gjennom flere år hatt gående en samtale og noen møter med kommunene hvor foreningen på medlemmenes vegne har bedt om at det kan settes opp skilt som viser til det enkelte senter og som samtidig viser at det er forretninger der.

Vi har bedt om et opplegg med skilting tilsvarende de henvisningsskiltene som alt er tillatt og i bruk langs veiene våre og som viser til industri- og næringsparker og hotell. Det er snakk om en enkel skilting med et lettfattelig symbol. Og der hvor det alt vises med navneskilt til senter, så ber vi om å få supplere teksten/stedsnavnet med symbolet, handlekurven, se nedenfor.

Senterskilt i Sverige

Slik er visningsskiltingen er gjennomført i Sverige, med senternavn og symbol.

Vi gjentar hermed anmodningen vår om å få slik skilting til sentrene også i vårt område.

Vi har sett at blant annet i Sverige benyttes slik opplysnings/henvisningsskilting langs Europaveiene/hovedveiene. Det er det svenske vegvesenet, Trafikkverket, som etter det vi forstår, er ansvarlig for denne skiltingen.

Vi har her presentert en enkel og lettfattelig henvisningsskilting med et gjenkjennelig symbol som er raskt å oppfatte og ikke vil virke forstyrrende på føreren. Skiltet er internasjonalt anerkjent, og ivaretar veisikkerhetskravene til skilt i vårt naboland.

Det er denne skiltingen til senter vi ber om å få gjennomført i vårt område nå. Vi ser frem til å delta med den kunnskap vi har om riktig lokal plassering etc.

Med vennlig hilsen

Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening
Jan-Fredrik Larsen, styreleder/daglig leder

Vedlegg: Brev til kommunene