Under ran

Følg instruksjoner som gis av raneren.
Behold roen.
Forsøk å utløse ransalarmen så snart dette kan skje uten fare for egen eller andres sikkerhet.
For å hjelpe politiet i etterforskingen
Beskrivelse av raneren(e), antall:
  • bekledning, sko, høyde, ansiktsform
  • etnisitet, hudfarge, språk
  • mobiltelefon, walkietalkie, ørepropper eller annet kommunikasjonsutstyr
Ankomst/ avreise for raneren(e):
  • hvordan kom de til forretningen
  • kjøretøy – beskrivelse – registreringsnummer – type bil og modell
  • egen sjåfør?
Åsted:
  • hvor gikk raneren(e) inne i forretningen
  • hvor tok raneren(e), skap, dører, disk
  • pustet de på noe, vindu/ glass eller lignende