Umiddelbart etter ran

Utløse ransalarm til vekterselskap.
Varsle politiet, ring 112.
Mitt navn er xx og jobber ved xx forretning med adresse xx. Vi har nettopp blitt ranet.
Lås døren, skjerm forretning og de som er til stede for innsyn.
Noter ned det du husker så fort som mulig, ikke diskuter dine observasjoner med kolleger eller andre vitner.
Gå minst mulig i området hvor raneren(e) har vært.
Ikke rør noe raneren(e) har tatt på.
Unntak: når det er nødvendig for å redde liv
Ta hånd om ransutsatte kolleger og kunder.
Noter navn og telefonnummer på vitner, og be disse vente til politiet kommer.
Varsle eier/sikkerhetsansvarlig.