Perioden etter ranet

Bearbeide egen følelse og reaksjoner under veiledning av fagpersoner.
Forhold til media, deres ønske om reportasje og intervju.