Forebygge ran

Varsle og varslingsrutiner. Noter ned tid, sted, beskrivelse og eventuelle merknader om mistenkelige personer som:
  • viser interesse for lokalene, kamera, dører, bakrom og plassering av verdifulle salgsobjekter
  • viser interesse for personalets rutiner ved åpnings- og stengingsrutinene av forretningen
Snakk med naboforretningene, be disse gi dere og politiet beskjed om de ser noe mistenkelig.
Er dere, eller deres naboer, redd for at ran kan være ”på gang”, ring 112.
Kameraovervåking:
  • dekker hele forretningen
  • dekker spesielle ”verdiområder” i lokalet
  • dekker alle inn- og utganger
  • ikke reklameplakater i kamerasoner
  • overvåkingsanlegget er vedlikeholdt, linser rengjort og ansvarlig kan sikre opptak

Informer politiet om dine observasjoner, gjerne sammen med film fra kameraovervåkingen.