Daglige sikkerhetsrutiner

Forretningen har gode innarbeidede rutiner for opptreden i butikk:
 • ansattes holdning til å prate om omsetting og interne rutiner
 • vær nøye med hvor nøkkel til utstillingsmontre oppbevares
 • avtale med vaktselskap
Rutiner for pengehåndtering:
 • lås kassa og fjern nøkkelen når kassa ikke betjenes
 • oppbevar ikke mer penger i kassa enn nødvendig
 • overskytende beløp legges i seddelboks eller verdiskap
 • nøkkel til verdiskap skal ikke henge i belte til betjening, bruk evnt tidslås
 • kassaoppgjør bør foretas i egnede rom, lås døren og hindre innsyn
 • verditransport fra butikk til post/bank, gjennomføres til ulike tider og mønster
Tekniske løsninger:
 • alarm
 • kameraovervåking i forretning
 • tåkeanlegg