Rutiner for butikkansatte før, under og etter ran

Foreningen har i samarbeid med politiet utarbeidet tiltakskort som anbefaler enkle tiltak som den enkelte forretning kan gjennomføre for å forberede seg på hva som kan skje før -, under- og etter et ran.

Ran er trolig den største belastning en ansatt i handelsnæringen kan bli utsatt for. Politiet prioriterer oppklaringen av ran svært høyt. Får politiet tips om mistenkelige personer eller adferd, vil politiet forsøke å sjekke disse og på den måte forebygge gjennomføringen av et ran. Innholdet i tiltakskortene understreker politiets vurderinger.

Foreningen ser svært alvorlig på denne type kriminalitet både fordi den innebærer store personlige belastninger for de ansatte som opplever et ran eller ransforsøk, og fordi de materielle skadevirkninger ofte er store.

Foreningen fokuserer også på belastningen som den enkelte ansatte blir utsatt for i etterkant av et ran og på de menneskelige reaksjoner en kan forvente av denne oppmerksomheten i seg selv gir.

Vi anbefaler at gjennomgang av tiltakskortene protokollføres i referat fra personalmøte.

Forebygg tyverier med service og et smil

Forebygg tyverier med god service og et smil
  1. Bruk blikket og få øyekontakt med kunden når de kommer inn
  2. Møt kunden og vis oppmerksomhet.
  3. Vis oppmerksomhet selv om de bare skal ” kikke litt”
  4. Tenk vareplassering og mengde varer på utsatte steder i butikken.
  5. Gi kunden den servicen og oppfølgingen du selv ønsker som kunde.

Husk at ved å forebygge, gir vi kunden en positiv opplevelse og ofte så handler de mer. Stanse og pågripe skaper uro i butikken og ødelegger selgeren i oss for en periode.

God service med tett oppfølging av kunden i butikken forhindrer tyveri.