Introduksjon til Våkn opp

Butikktyverier er et internasjonalt problem. Det er en utfordring for alle forretningsdrivende, langt utover Asker– og Bærums grenser.

Vinningskriminelle opererer over store områder og over landegrensene.

Politiet og vekterbransjen har avdekket grupperinger som har spesialisert seg innen egne ”fagfelt” som tyveri fra butikk, tyveri fra bolig og tyveri fra person på offentlig sted.

Totalt ”omsetter” denne illegale ”bransjen” for flere milliarder pr. år i Norge.

Er det mulig å stanse denne utviklingen?

Ja, det kan vi! Oppmerksomhet, service og et vennlig smil er salgsfremmende og forebyggende strategi for forretningen.

Ryddige og oversiktlige butikker gjør det enklere for de ansatte å yte god service til kundene, samtidig som dette forebygger svinn. Dette vil gi de ansatte en tryggere og hyggeligere hverdag/ arbeidsplass.

Våkn Opp!-kampanjen skal motivere til å ha en felles holdning mot en uønsket utvikling og til å følge en felles strategi mot butikktyveri. Kampanjen er ment som en veileder som den enkelte må tilpasse sin butikk. Kampanjen er dynamisk og følger med i kriminalitetsutviklingen.

Forretninger som er registrert som medlemmer av ABHSF som gjennomfører ”Våkn Opp”-prosjektet, vil bli holdt orientert om status i kriminalitetsbildet og om endringer av materialet i denne håndboken.

Vi retter en takk for godt samarbeid og faglig inspirasjon til vårt nettverk hos politiet og vekterselskapene, og takk til våre aktive medlemmer