Anmeldelser, et felles samfunnsansvar

Et viktig tiltak i det forebyggende arbeidet mot butikktyveri og svinn er at alle gjør sitt for å belyse, oppdage og dokumentere problemets omfang.

Den eneste måten å vise omfanget på er å anmelde alle butikktyverier som oppdages. Det er på denne måten vi kan belyse og dokumentere hvor stort dette problemet reelt sett er. Da kan myndighetene og næringslivet kan iverksette effektive tiltak for å bekjempe problemet.

Dette er et felles ansvar som ikke bare berører handelsstanden i Asker og Bærum, men også ivaretar de ansatte som er på jobb.

Data fra SSB. For lengre tidsperiode, se SSBs databank .