Styret

Styremedlemmer:

 • Jan-Fredrik Larsen, styreleder
 • Kristine Eknes Blom, Trekanten
 • Arne Stabell Eriksen, Centragruppen, Høvik senter
 • Magnus Geirdal, Kolsås Senter
 • Kathrine Ingerø, Sandvika Storsenter
 • Wenche W. Løvland, Coop Vestviken SA, Bekkestua med flere steder
 • Janniche Bjørge Nilsen
 • Wenche Helgøy Nilsen, Handelsstedet Bærums Verk
 • Vivi Olstad, Østerås Senter
 • Jim Thorshaug Rengård, Fornebu Senter
 • Ole Kristian Seth, Rykkinn Senter
 • Tanja Venheim Østensen, Holmen Senter
 • Heidi Koppangen Øysted, Rortunet Senter