Styret

Styremedlemmer:

 • Vibeke Glosli, Asker Sentrum
 • Arne Stabell Eriksen, Centragruppen, Høvik Senter
 • Vivi Olstad, Østerås Senter
 • Kathrine Ingerø, Sandvika Storsenter
 • Wenche W. Løvland, Coop Vestviken Asker og Bærum
 • Mette Kiilerich Hansen, Trekanten Senter
 • Elisabeth Selvik Hjelle, Fornebu Senter
 • Anne Birgitte Junge, Rykkinn Senter
 • Heidi Murdoch Stilling, Handelsstedet Bærums Verk
 • Tanja V. Østensen, Holmen Senter. Alle styremedlemmer.
 • Jan-Fredrik Larsen, styreformann
 • Jon Swensen, revisor.

Daglig leder og styrets formann: Jan-Fredrik Larsen