Kunsten å forene miljøhensyn og business i Bærums klimakloke arbeid

Vi har sett på det skriftlige materialet som er tilgjengelig på kommunens hjemmeside nå.

Vi har også gått gjennom statusrapporten fra FutureBuilt for 2016, ”FutureBuilt 2017”.

Vi har hatt samtaler med blant annet ovennevnte, Øyvind Brandt og Unni Larsen, for å se om vi er på rett spor når vi sier at vi i for liten grad, eller kanskje, ikke i det hele tatt kan se at det er noen inngående drøfting av balansepunktet mellom miljø og business til enhver tid i drøftingene av sentrumsutviklingsproblematikken, sentrumsutfordringene.

Det er utvilsomt at et sentrum eller et senter slik som vi forstår det, er avhengig av lønnsomme forretninger. Og lønnsomme forretninger er avhengig av ”cash i kassa” hver dag for å kunne bidra både med de interne kvaliteter i butikken, spennende og nødvendig behovstilfredsstillelse av kundenes behov på en god måte. Samtidig er spin- off-effekten eller synergieffekten av gode og godt besøkte forretninger at det blir ”liv i sentrum”. – Folk møtes. Samhandling oppstår. En prat som utvikler seg. En kopp kaffe i hyggelig atmosfære. Omgivelsene nyte og brukes. – Og utgangspunktet for det hele var at man/kunden skulle til sentrum for å kjøpe melk, brød, vin, klær, diamanter.

Vi ber om at rådmannen går litt dypt inn i denne tematikken, ”Idealer og realiteter i det klimakloke arbeidet som kommunen står overfor”, før formannskapet inviteres 22. august til å drøfte hva kommunen kan og må gjøre for å nå de ambisiøse målsettingene.

For forretningene som lever ved å tilfredsstille ”dagskrav”, er det helt avgjørende å kunne arbeide innefor rammer som også er bedriftsøkonomisk bærekraftige.

I dette spenningsfeltet konfronteres motsetningsfylte idealer. Det er det vi ber rådmannen drøfte slik at kommunen ikke ender opp med masse klimaklokarbeid og betraktninger som blir hengende i lufta og er umulige å realisere innenfor en økonomisk ramme som også skal være fornuftig.

Vi ser frem til denne drøftingen fra dere, og vi bidrar gjerne der hvor det er nyttig med spesialkunnskap fra forretnings- og handelsstanden lokalt.