Ivareta de etablerte forretningers verdier og interesser mens Sandvika øst fornyer seg

OFFENSIV BYUTVIKLING I SANDVIKA, OG IVARETAKELSE AV DE ETABLERTE FORRETNINGENES INTERESSER  MENS BYUTVIKLINGEN GJENNOMFØRES

Vi hadde gleden av å være til stede under presentasjonen av kommunens og grunneiernes planer og skisser om hva som kan bygges i Sandvika øst for å realisere byvisjonen med styrke og gjennomføre en nødvendig fornyelse.

Det var spennende ideer for  Finstadkvartalet, Rådhuskvartalet, Helgerudkvartalet og Andenæskvartalet og Bjerkåsgården. Etter det vi kunne se innebærer de nødvendige grepene for å få den nye byen opp og stå at disse kvartalene stort sett rives helt og bygges opp fra grunnen av med eller uten parkeringskjellere.

Rådmannen skriver: ”For å få områdereguleringen til, må kommunen sette seg i førersetet.”

De etablerte forretningenes interesser som vi representerer og har fokus på, må  ivaretas i denne prosessen. Det dreier seg om å skaffe midlertidige lokaler under byggeprosessen, og det dreier seg om å tilrettelegge for parkering og tilgjengelighet miljø og estetikk med mer.

Hvordan kan fornyelsesprosessen gjennomføres samtidig som disse forretningene med store opparbeidet verdier, ja, for noen, hele livsverk ,videreføres.

Hvilke planer kan utarbeides for forretningenes situasjon under byggeprosessen?

Man kunne se det som et forhold hvor leietakere og utleiere må ordne opp seg i mellom. Men med det omfanget som disse planene skisserer, så vil det dreie seg om hele sentrums status under anleggsfasen. Da er det naturlig for oss å stille dette spørsmålet til kommunen.

Vi ser med stor interesse frem til hvordan dere tenker at disse utfordringene kan løses.

Vennlig hilsen
Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening
Jan-Fredrik Larsen, styreleder