Husfruens nøkkelknippe

Fra gammelt av har Husfruens Nøkkelknippe blitt beskrevet som noe som representerte kraft og myndighet. Fra Vikingtiden beskrives Husfruen som den som styrte gården mens mennene var ute og kriget.

Det var Husfruen som hadde oversikt over alt på gården, det var husfruen som hadde tilgang til de "goder" som til enhver tid befant seg på gården. Det var Husfruen som kunne hente og delte ut av gårdens overskudd da det var behov for dette.

Det store nøkkelknippe som Husfruen til enhver tid bar på, signaliserte også rang og verdighet, at hun var i den rette posisjon og hennes autoritet.

Sammenlignet med dagens samfunn blir Husfruens Nøkkelknippe et symbol på de forretninger som tar vare på sine varer, som har oversikt i forretningene og som tar seg tid til å påpeke at noen stjeler eller tar deres varer uten å gjøre opp for seg.

Vedtekter for kåring av handelsbedrifter i Asker og Bærum til ”Kriminalitetsforebyggende fyrtårn”

§ 1 En hver bedrift, et senter eller et sentrum som er medlem av Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening, kan kåres til ”Årets kriminalitetsforebyggende fyrtårn”.

§ 2 Formålet med kåringen er å utpeke den bedrift, det senter, det sentrum som etter innkomne forslag og etter en samlet vurdering realiserer best de kriterier som følger av de anbefalte retningslinjer i foreningens kampanjemanual, Våkn Opp, for godt kriminalitetsforebyggende arbeid og gode tiltak mot butikktyveri, naskeri og svinn.

§ 3 Til vurdering av innkomne forslag og utpeking av en verdig kandidat nedsettes en jury bestående av representanter fra henholdsvis politiet, konfliktrådet og handelsstanden.

§ 4 Prisen består av et diplom med innpreget symbol og hederlig omtale.

§ 5 Prisen utdeles hvert kalenderår innen utgangen av november måned og bekjentgjøres i lokalavisen.

Vinnere tidligere år

Under ser du hvilke bedrifter som har vunnet prisen de siste årene. Du finner mer informasjon om tidligere kåringer her.

År Vinner Adresse Kommune
2019 Gullsmed Hellman Asker sentrum Asker
Rykkinn senter Bærum
Securitas
2018 Jørbæk Holmen Senter Asker
Follestad Fornebu Senter Bærum
2017 Hud Asker Sentrum Asker
Ganni Sandvika Storsenter Bærum
2016 Princess Bærums verk Bærum
Sporveien T-banen Oslo/Bærum
[Hederspris] Jan-Fredrik Larsen Sandvika Asker/Bærum
2015 Caoz Asker sentrum Asker
Vivi Olstad Østerås Kjøpesenter Bærum
2014 Cubus Trekanten Senter Asker
Kiwi Vøyenenga Bærum
2013 Vinmonopolet Holmen Senter Asker
Sandvika Storsenter Sandvika Bærum
2012 Meny Helgerudhallen Sandvika Bærum
Meny Norgesgruppen
2011 Millea AS Trekanten Senter Asker