Anmeldelsesskjema

Her kan du fylle ut anmeldelsesskjemaet på PC-en, slik at det blir enklere å lese anmeldelsen. Når skjemaet er fylt ut, skriv den ut, signer og send til politiet. Husk at fornærmede, anmeldte og vitne skal skrive under. Dersom du foretrekker det, kan du også skrive ut et tomt skjema og fylle det ut for hånd.

Last ned et tomt skjema
 • 1

  Fornærmede

 • 2

  Anmeldte

 • 3

  Verge

  Dersom anmeldte er under 18 år, skal verge fylles ut.

 • 4

  Det anmeldte forhold

  Varene er:

 • 5

  Vitne

 • 6

  Straffeskyld, påtale og erstatningskrav

  Erstatningskrav

 • 7

  Send inn

  Når du har fylt ut alle seksjonene, trykk på knappen under for å generere skjemaet. Kontroller alltid at alle opplysningene i skjemaet stemmer. Skjemaet skal skrives ut og signeres av fornærmede, anmeldte, og evt. vitne.