Arkiv: Billingstadsletta

Uttalelse til vedtak i delegasjonssak 17/204 og forventning til kommunens oppfølging

Kommunen har gitt tiltakshaver dispensasjon på det vilkåret at ”3 ) Det kun tillatt med forretninger med ”plasskrevende varer” på eiendommen jfr. kommunedelplan Holmen – Slependen § 5.1.” ( Sit. Dispensasjonsvedtaket s. 1) I vedtaket er begrepet ”plasskrevende varer” definert: ”…….. dvs. motorkjøretøyer, større byggevarer, varer fra hagesentre og planteskoler og landbruksmaskiner.” (Sit. Dispensasjonsvedtaket s. […]

Klage over utsetting av saksbehandling

Foreningen har sendt vedlagte brev med vedlegg til Asker kommune. Vår anmodning om at kommunen avgjør dispensasjonssøknadssaken raskt og på grunnlag av gjeldende planbestemmelser understreker og får frem «kvintessensen» i foreningens rettssikerhetsarbeid for sine medlemmer overfor kommunale planbeslutninger. Vi ser spent frem til sakens avgjørelse. Vedlegg Klage til Asker kommune på vedtak om utsetting av behandling […]

Kommunen er ansvarlig for at det ikke foregår salgsvirksomhet i showroom-lokaler på Billingstadsletta

Fylkesmannen slår fast i en ny avgjørelse at kommunen er ansvarlig for å kontrollere at det ikke foregår salgsvirksomhet i et lokale som kommunen har tillatt brukt til showroom for kjøkkeninnredning. En viktig avgjørelse i et område hvor bygningseierne forsøker å transformere store bygninger fra industri- og lagerlokaler til forretning med «småvarer» som er alt […]