Aktuelt

Årsberetning 2016

Foreningen fylte 40 år i 2016. Foreningen er den største interkommunale interesseforening for næringslivet i Asker og Bærum og legger stor vekt på det perspektivet i sakene som tas opp. I forhold til flere av sakene som foreningen arbeider med, er kommunegrensen et unaturlig skille gjennom medlemsområdet som ellers er et sammenhengende marked.
Foreningen har anbefalt felles strategisk næringsplan eller hvert fall koordinert plan så langt råd er for kommunene uten å få gjennomslag for det enda.

Generalforsamlingsprotokoll 2017

Generalforsamlingen ble holdt i Holmen Senters lokaler tirsdag 21.02. 2017 1. Innkallingen m. m. Innkallingen ble godkjent, og generalforsamlingen ble erklært som lovlig. Jan-Fredrik Larsen ble valgt til møteleder og til å føre protokollen. Wenche W. Løvland, Petter Dale jr., Tanja V. Østensen bekrefter protokollen. 2. Årsberetningen Årsberetningen for 2016 ble godkjent. 3. Årsregnskapet Årsregnskapet […]

Hvor skal hentepunkter for varer kjøpt på nettet plasseres?

Vi tar utgangspunkt i at det blant annet er etablert et hentepunkt for detaljhandelsvarer (her dagligvarer) på Slependen, nærmere bestemt på GBR 49/40. Etter det vi kjenner til er reguleringen bensinstasjon og ikke forretningsvirksomhet generelt. Er det fritt frem til å plassere vognene hvor som helst, eller er det rettslige skranker i Plan og bygningsloven […]

Frykter at for få P-plasser kan gi stengte butikker i Sandvika

Les artikkelen hos Budstikka: Frykter at for få p-plasser kan gi stengte butikker i Sandvika For dårlig parkeringstilbud på gateplan kan føre til at noen butikker i Sandvika sentrum må stenge, advarer lederen for handelsstanden. ADVARER: Altfor lav parkeringsdekning utfordrer forretningenes lønnsomhet, mener handelsstandsleder Jan-Fredrik Larsen. (Foto: Karl Braanaas) Fire parkeringsplasser for hver 100 kvadratmeter […]

Fylkesmannens avgjørelse for Grini næringspark

Foreningen har som et hovedmål å sikre en god sentrumsutvikling og forhindre at detaljhandelsvirksomhet får etablere seg i næringsparkene og i lokaler og områder som ikke er regulert til ordinær forretningsvirksomhet. Vi så en reell mulighet for at Grini næringspark kan utvikle seg til et konkurrerende senter for detaljhandel i og med dispensasjonssøknaden for bruksendring […]

Innspill til kommuneplanens samfunnsdel

Kommunenes miljøpolitikk vil naturligvis påvirke våre vilkår for å drive forretningsdrift i fremtiden. Rapporten fra Bærum kommunes klimapanel ble publisert 13/10. Her er noen av våre kommentarer til rapporten når vi setter anbefalingene inn i vårt sentrumsutviklingsperspektiv Bygg og bo høyere og tettere i sentrum og rundt kollektivaksenes knutepunkter Handelsstandsforeningen tiltrer den samstemte anbefalingen fra […]