Arkiv: Grini næringspark

Grini næringspark 1 – spørsmål om lovligheten av handel

Foreningens undersøkelser viser som tidligere understreket, at handelen er ulovlig. Det er undersøkt hva slags varer som omfattes av reguleringsbestemmelsenes § 2.1: ”arealkrevende produkter som for eksempel biler, kjøkkeninnredning, møbler”? Foreningen bygger sin forståelse av bestemmelsen på drøftingen og planforutsetningene som rådmannen klargjør i sin innstilling (forarbeidene) av 06.02.03 Arkivkode: R.97-12 Bilag nr: 160 Dok. […]

Fylkesmannens avgjørelse for Grini næringspark

Foreningen har som et hovedmål å sikre en god sentrumsutvikling og forhindre at detaljhandelsvirksomhet får etablere seg i næringsparkene og i lokaler og områder som ikke er regulert til ordinær forretningsvirksomhet. Vi så en reell mulighet for at Grini næringspark kan utvikle seg til et konkurrerende senter for detaljhandel i og med dispensasjonssøknaden for bruksendring […]

Europris må slutte å selge småvarer

Bærum kommune mener Europris Pluss i Grini Næringspark selger for mange små varer. Det er imot reglene. Nå får Europris Pluss klar beskjed om å bringe dette i orden før nyttår. Grini Næringspark er et område i Bærum der man egentlig kun har lov å selge store varer, såkalte arealkrevende produkter. Etter et vedtak i […]